Τα πραγματικά αποτελέσματα των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μετά τη Μεγάλη Κρίση του 2008

Διπλωματική Εργασία uoadl:1688805 414 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ζαπατίνας Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα πραγματικά αποτελέσματα των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μετά τη Μεγάλη Κρίση του 2008
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα πραγματικά αποτελέσματα των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μετά τη Μεγάλη Κρίση του 2008
Περίληψη:
Αυτή η έρευνα αναζητά τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία από τα προγράμματα μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν στις Η.Π.Α., στο Η.Β., στην Ιαπωνία και πρόσφατα στην Ευρωζώνη. Χρησιμοποιώντας ένα VECM για την περίοδο 31/11/2008 – 31/12/2015, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα στην πραγματική οικονομία αλλά εμφανή στις οικονομίες που δεν εξαρτώνται από τον τραπεζικό τομέα. Η περιορισμένη αυτή επίδραση ερμηνεύεται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από αυτούς είναι: η δημογραφική σύνθεση των πληθυσμών, η διαδικασία απομόχλευσης και η αντιστάθμιση από το υψηλό ποσοστό εισαγωγών/Α.Ε.Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μη Συμβατική Νομισματική Πολιτική, Μηδενικά Επιτόκια, Πραγματική Οικονομία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
31

Διπλωματική Εργασία - Ζαπατίνας Χαράλαμπος.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.