Αντίληψη και διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692327 570 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-30
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τζοβάρα Γλυκερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτούζης Εμμανουήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντίληψη και διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντίληψη και διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αντίληψη και τη διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών. Επιπλέον, διερευνά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αντίληψη και τη διαχείριση του χρόνου με την αποτελεσματικότητα των διευθυντών.
Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι διευθυντές δημοσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μιας συγκεκριμένης περιφέρειας. Χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές, η χρήση των οποίων ενισχύει την ποιότητα και την εγκυρότητα της έρευνας. Αρχικά λοιπόν δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της διαχείρισης του χρόνου και το ημερολόγιο. Σε κάθε σχολείο χορηγήθηκε ένας φάκελος που περιείχε το ερωτηματολόγιο, το ημερολόγιο και μία συνοδευτική επιστολή. Οι φάκελοι παραλήφθηκαν μετά από μια εβδομάδα, στη συνέχεια αριθμήθηκαν τυχαία, ανοίχτηκαν και τον ίδιο αριθμό έλαβαν το ερωτηματολόγιο με το ημερολόγιο ώστε να υπάρχει η αντιστοιχία του καθενός, απαραίτητο για την έρευνα.
Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων, τα οποία συλλέχτηκαν με το ερωτηματολόγιο διαχείρισης χρόνου έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, όπως μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, ποσοστά, συσχετίσεις, παραμετρικά τεστ (Paired SampleT-test) και η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων αξιοποιήθηκε η μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου. Παρόλο που κάθε μέθοδος διέπεται από διαφορετική φιλοσοφία, εντούτοις τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα απαντούν στα ίδια ερευνητικά ερωτήματα και διαμορφώθηκαν πίνακες και διαγράμματα με τρόπο που τα αποτελέσματα κάθε φάσης να είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται καταρχήν στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον εκτιμώμενο και πραγματικό χρόνο των διευθυντών όπου φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Ακόμα, περιγράφεται ο τρόπος που διαχειρίζεται ο διευθυντής το χρόνο του. Η διαχείριση περιγράφεται μέσα από τις επιμέρους μεταβλητές συχνότητα δραστηριοτήτων, στυλ διαχείρισης και τεχνικές χρόνου. Τέλος, η αποτελεσματικότητα του διευθυντή φαίνεται να προβλέπεται μόνο με μία από τις παραπάνω μεταβλητές που δομούν την έννοια της διαχείρισης του χρόνου, αυτή των τεχνικών διαχείρισης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
διαχείριση χρόνου, εργασιακός χρόνος, διευθυντής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
117

Εργασία Διαχείρισης Χρόνου και Αποτελεσματικότητα2.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.