Εκπαίδευση (Υποφάκελος 51.1)

Υποφάκελος uoadl:1692418 341 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 51.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
51.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
50 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
καθομολογήσεις, διδάκτορες, ονόματα, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50