Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.2)

Υποφάκελος uoadl:1695517 298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
52.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
117 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
αιτήματα, πληροφορίες, φοιτητές, εγγραφές, φοίτηση, νομάρχες, έπαρχοι, Γρηγόριος, μητροπολίτης, διδάκτωρ, τιμητικός τίτλος, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Φιλόθεος, μητροπολίτης, διδάκτωρ, τιμητικός τίτλος, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, πρόεδρος, Γαλλική Βουλή, Λέων Γαμβέττας (Léon Gambetta), τιμητικό δίπλωμα, επίτιμος διδάκτωρ, Νομική Σχολή, Εμμανουήλ Κόκκινος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, παράδοση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, υποτροφία, διαγωνισμός, Φιλοσοφική Σχολή, πληροφορίες, ταραχές, Φρεαρίτεια, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, καθηγητής, διδασκαλία, διακοπή, φοιτητές, θόρυβος, Πρυτανεία, ευθύνες, κατηγορίες, καταθέσεις, φοιτητές, μάρτυρες, Νικόλαος Καλύβας, κλητήρας, Πρυτανική Αρχή, εξύβριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, «Τηλέγραφος», εφημερίδα, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, αποδείξεις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117