Εκπαίδευση (Υποφάκελος 53.1)

Υποφάκελος uoadl:1696456 299 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 53.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
53.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
207 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πιστοποιητικά, φοιτητές, τελειόφοιτοι, διδάκτορες, έγγραφη δοκιμασία, προφορική δοκιμασία, εξετάσεις, διδακτορία, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο, μητρώο, εγγραφές, εισιτήριο, ανανεώσεις, διδακτορικό δίπλωμα, Φιλοσοφική Σχολή, παραδόσεις, ακρόαση, επιμελής παρακολούθηση, Θεολογική Σχολή, Ιατρική Σχολή, ηλικία, απόδειξη, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207