Εκπαίδευση (Υποφάκελος 53.2)

Υποφάκελος uoadl:1697303 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 53.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
53.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
90 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Παύλος Ιωάννου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, αναφορές, βεβαιώσεις, διδάκτορες, πρακτικές εξετάσεις, δοκιμασία, ιατρικό επάγγελμα, άδεια, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική σχολή, Νομική Σχολή, διδάκτορες, καθομολογήσεις, υπογραφές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90