Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδος: ενδείξεις, μέθοδος και αποτελέσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722680 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μωραΐτης Σωτήριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γερουλάκος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χατζηιωάννου Αχιλλέας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Kακίσης Ιωάννης, Αν.Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδος: ενδείξεις, μέθοδος και αποτελέσματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδος: ενδείξεις, μέθοδος και αποτελέσματα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των περιστατικών Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας (Transcatheter Aortic Valve Implantation/TAVI), τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, η αναγνώριση της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεθόδου, η σύγκριση των αποτελεσμάτων με την διεθνή βιβλιογραφία και η διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της πρακτικής. Υλικό – Μέθοδος : Περιγράφονται οι ενδείξεις, ο προεπεμβατικός έ-λεγχος, η επεμβατική διαδικασία, οι πιθανές περιεπεμβατικές επιπλοκές, η μετεπεμβατική παρακολούθηση και η μεσομακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών. Πρόκειται για 11 θήλεις και 5 άρρενες ασθενείς, με σοβαρή στένωση Αορτικής Βαλβίδας. Όλοι, υπεβλήθησαν σε TAVI με τη συσκευή Core Valve με διαμηριαία προσπέλαση, πλήν ενός ο οποίος έλαβε την Edwards-SAPIEN συσκευή. Αποτελέσματα : Η περιεπεμβατική θνητότητα ήταν 0%, ανερχόμενη σε 6.25%, μετά τις 30 ημέρες και παραμένοντας σε αυτά τα επίπεδα στην πα-ρακολούθηση 1 και 2 ετών. Δεν υπήρξε μετατροπή σε ανοικτή αντικατάσταση και δεν υπήρξε ανάγκη για τοποθέτηση βαλβίδας στη βαλβίδα. Τοποθετήθηκαν 2 μόνιμοι βηματοδότες λόγω κολποκοιλιακού αποκλεισμού ενώ όλοι οι ασθενείς βελτίωσαν το στάδιο NYHA και τις τιμές των υπερηχογραφικών με-τρήσεων. Συμπεράσματα : Η Διακαθετηριακή εμφύτευση της Αορτικής Βαλβίδας είναι η ενδεδειγμένη τεχνική για ασθενείς υψηλού εγχειρητικού κινδύνου. Είναι απαραίτητη επιμελέστατη προετοιμασία της διαδικασίας με την μέτρηση, εκτί-μηση και αξιολόγηση της αορτικής ρίζας, του αορτικού δακτυλίου, των κόλπων του Valsalva, των στεφανιαίων στομίων, της οδού προσπέλασης και αυτή καθεαυτής της βαλβίδας. Τα μικρομεσοπρόθεσμα αποτελέσματα είναι εξαι-ρετικά για αυτή την ομάδα ασθενών. Η μείωση των πιθανών επιπλοκών είναι το μελλοντικό ζητούμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά:
Αορτική Βαλβίδα, Στένωση Αορτικής Βαλβίδας, Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας, Μηριαία Προσπέλαση, Ενδαγγειακές Τεχνικές.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
90

Διπλωματική TAVI (ελλ).docx
20 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.