Συσχέτιση καπνίσματος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722707 279 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Φραντζεσκάκης Αναστάσιος-Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Τούσουλης Καθηγητής,Ιατρική ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Τσιούφης Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση Καθηγήτρια, Νοσηλευτική,ΑΤΕΙ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση καπνίσματος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση καπνίσματος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς
Περίληψη:
Εισαγωγή: Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν μία θετική σχέση του καπνίσματος με την καρδιακή νοσηρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς. Η συσχέτιση όμως του καπνίσματος με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα μεταξύ υπερτασικών ασθενών δεν είναι επαρκώς μελετημένη.
Σκοπός: Να μελετηθεί ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε σχέση με το κάπνισμα σε υπερτασικούς ασθενείς υπό ή άνευ αγωγής, έως, χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
Υλικό και Μέθοδος: Παρακολουθήθηκαν 1699 υπερτασικοί ασθενείς (45,4% άνδρες,,11,5% καπνιστές και 54,6% γυναίκες, 12,4% καπνιστές και 70,2% με αρρύθμιστη υπέρταση), που επισκέφθηκαν τη Μονάδα Υπέρτασης της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για μέσο διάστημα 3,5±1,83 έτη. Κατά την αρχική εκτίμηση έγινε καταγραφή κλινικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων της χρήση τσιγάρου, χρήση φαρμάκων, αρτηριακής πίεσης ιατρείου, και πραγματοποιήθηκε συνήθης εργαστηριακός και υπερηχογραφικός έλεγχος. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ορίσθηκε η καρδιαγγειακή νοσηρότητα που αντιστοιχεί στο σύνθετο στεφανιαίας νόσου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η ανάλυση των στοιχείων έγινε με τη στατιστική δοκιμασία t-test , παλινδρόμησης cox και χ2 και έγινε ρύθμιση για συνήθεις παράγοντες κινδύνου. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 5%
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 56 καρδιαγγειακά συβάματα εκ των οποίων 39 αντιστοιχούσαν σε διαγνώσεις στεφανιαίας νόσου και 17 σε εγκεφαλικά επεισόδια. Εκ της μονοπαραγοντικής μελέτης παλινδρόμησης Cox, ως ανεξάρτητες μεταβλητή το κάπνισμα παρατηρήθηκε ότι οι καπνιστές εμφάνιζαν 78.8% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρδιαγγειακό σύμβαμα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (HR: 1.78, CI=95%:1.035-3.089 , p=0.035). Επίσης εκ της μονοπαραγοντικής παλινδρόμησης Cox, εμφάνισαν ανεξάρτητη θετική συσχέτιση με καρδιαγγειακά συβάματα οι καρδιααγγειακοί δείκτες νοσηρότητας, όπως το κάπνισμα (HR:2,56,CI:95%:1,404-4,675, p=0,002), η ηλικία (HR:1,03,CI:95%:1,006-1,074, p=0,022), η συστολική πίεση (HR:1,02, CI:95%:1,006-1,042, p=0,008), δυσλιπιδαιμία (HR:2,00, CI:95%:1,103-3,645, p=0,023), το ανδρικό φύλο (HR:4,97, CI:95%:2,428-10,202, p<0.001) και GFR (HR:1,01, CI:95%:1,002-1,034, p=0,026).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε υπερτασικούς ασθενείς η περαιτέρω συνέχιση του καπνίσματος σχετίζεται με αύξηση των καρδιακών συμβαμάτων. Η σωστή θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών πρέπει να περιλαμβάνει την βέλτιστη αντιυπερτασική αγωγή, στρατηγικές διακοπής του καπνίσματος και τη σωματική άσκηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπέρταση , Κάπνισμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
78
FRANTZESKAKIS Anastasios-Emmanoyil-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο