Σχέση της νεφρικής λειτουργίας εισόδου με τα επίπεδα του BNP στην πρόγνωση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο-προοπτική μελέτη δεκαετούς παρακολούθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722715 369 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κόσσυφα Χαραλαμπία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Σιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση,Καθηγήτρια,Νοσηλευτική,ΑΤΕΙ
Δημήτριος Τούσουλης,Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση της νεφρικής λειτουργίας εισόδου με τα επίπεδα του BNP στην πρόγνωση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο-προοπτική μελέτη δεκαετούς παρακολούθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση της νεφρικής λειτουργίας εισόδου με τα επίπεδα του BNP στην πρόγνωση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο-προοπτική μελέτη δεκαετούς παρακολούθησης
Περίληψη:
ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ BNP ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικές εξελίξεις στην ερμηνεία και κατανόηση της παθοφυσιολογίας πίσω από την καρδιακή ανεπάρκεια, αυτή η χρόνια ασθένεια παραμένει μια πρόκληση στον τομέα της διαστρωμάτωσης της πρόγνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η νεφρική λειτουργία και το Β-νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) παραμένουν προγνωστικοί παράγοντες μεγάλου ενδιαφέροντος. Σκοπός: να αξιολογηθεί ο ρόλος της νεφρικής λειτουργίας μέσω της ταχύτητας σπειραματικής διήθησης (GFR) και της BNP στη θνησιμότητα των 10 ετών ασθενών που παρουσίασαν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και καρδιακή ανεπάρκεια. Υλικό και Μέθοδος: Από τον Μάιο του 2006 έως τον Μάρτιο 2009, 1.000 διαδοχικοί ασθενείς που νοσηλεύονταν με διάγνωση ΟΣΣ συμμετείχαν στη μελέτη. Το 2016, η παρακολούθηση των 10 ετών (2006-2016) πραγματοποιήθηκε σε 745 συμμετέχοντες. Η GFR αξιολογήθηκε μέσω του τύπου MDRD. Ο φαινότυπος της καρδιακής ανεπάρκειας καθορίστηκε σύμφωνα με το κλάσμα εξώθησης της αρχικής γραμμής (EF). Καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο EF (δηλ. <40%) (HFrEF), διατηρημένο EF (δηλ.> 50%) (HFpEF) και μεσαίου εύρους EF (δηλαδή 40-49%) (HFmrEF).
Αποτελέσματα: Η θνησιμότητα στα 10 έτη ήταν 21%. Οι ασθενείς που υπέφεραν από ένα νέο θανατηφόρο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας είχαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές GFR και υψηλότερες τιμές BNP κατά την εισαγωγή, σε σύγκριση με τους ζωντανούς ομολόγους τους (όλες οι ps <0.001). Στην ανάλυση πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης, ο GFR παρέμεινε ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης για την επίπτωση του θανάτου ACS εντός της δεκαετίας, μετά από προσαρμογή για δυνητικούς συγχρονιστές (OR = 0,98 95% CI (0,97, 1,00), p = 0,04). Επιπλέον, δεδομένου ότι τα επίπεδα του BNP συσχετίστηκαν έντονα τόσο την έκβαση όσο και με τη GFR (p <0,001 από τη δοκιμή συσχετισμού Spearman), το BNP εξαναγκάστηκε να συμπεριληφθεί στο μοντέλο πολλαπλών μεταβλητών ως μια συμμεταβλητή με πιθανό μεσολαβητικό ρόλο. Μετά την προσαρμογή στη βασική γραμμή των τιμών του BNP, η GFR έχασε τη σημασία της ενώ τα επίπεδα του BNP ανέδειξαν ανεξάρτητα την θνησιμότητα από το ACS (OR = 1,39 95% CI (1,15, 1,67), p = 0,001). Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων EF και BNP στο εξεταζόμενο αποτέλεσμα (p για αλληλεπίδραση <0,001). Σε διαστρωματωμένη ανάλυση η προαναφερθείσα σημαντική προγνωστική τιμή του BNP διατηρήθηκε μόνο σε HFmrEF (OR = 1.43 95% CI (1.01, 2.03), ρ = 0.04) και στο HFpEF (OR = 1.80 95% CI (1.15, 2.82) ).
Συμπέρασμα: Οι τιμές του BNP επισημάνθηκαν ως σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης στεφανιαίων ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, δηλαδή εκείνων με καλύτερη απόδοση της αριστερής κοιλίας για τους οποίους όμως απαιτούνται πολύ περισσότερες έρευνες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα,Νεφρική λειτουργία,Νατριοουρητικό πεπτίδιο,Καρδιακή ανεπάρκεια ,Μακροπρόθεσμη πρόγνωση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
291
Αριθμός σελίδων:
121
KOSSIFA CHARALAMPIA-MASTER.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο