Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180199 182 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581003
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Διάφορα
Ονόματα
Φοιτητικά
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Προγραμματικές Δηλώσεις
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρικό Τμήμα, ίδρυση
Ιωακείμογλου Γ., παράταση ορίου ηλικίας
Διδάκτορες, καθομολόγηση
Έδρα Πειραματικής Φαρμακολογίας, πλήρωση
Γουδί, μεταφορά
Έδρες, σύσταση, επανασύσταση
Φοιτητές, ειδική εισφορά
Έκτακτοι Βοηθοί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.