Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180207 183 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581016
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, μεταγραφές, αιτήσεις
Οδοντιατρικό Τμήμα, μεταγραφές
Πτυχία, Διπλώματα, ισοτιμία
Αιτήσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.