Συνεδρίαση: 17 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180208 189 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581017
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Υγειονομική Επιτροπή, συγκρότηση
Έκτακτοι Βοηθοί, διορισσμοί
Κατσούλης Ε., διδάκτωρ, δοκιμασία
Σταθάς Ι., διατριβή, απόσυρση
Ευσταθίου Α., διατριβή, απόσυρση
Λούης Χ., διατριβή επί διδακτορία
Χαλκιαδάκης Ι., διατριβή επί διδακτορία
Γκρόπας-Αλέκος Γ., διατριβή επί διδακτορία
Βλαχάκης Γ., διατριβή επί διδακτορία
Κατσουλάκης Στ., διατριβή επί διδακτορία
Κώττας Κ., διατριβή επί διδακτορία
Τσιτούρη-Παπαπαναγιώτου Φ., διατριβή, επανυποβολή
Μουτάφης Ι., διατριβή, επανυποβολή
Ζουμπουλάκης Δ., άμισθος επιμελητής
Κούκκου Μ., προαγωγή
Κωνσταντινίδου Μ., προαγωγή
Πιστώσεις, έγκριση
έδρες, πλήρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.