Συνεδρίαση: 24 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180212 179 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 24 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581024
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
έδρες, ίδρυση, διαμαρτυρία
Σκουτέλλης Χρ., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Φερέτης Ν., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Παπαθεοδώρου Β., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Τόλης Α., διδάκτωρ, δοκιμασία
Κορρές Γ., διατριβή επί διδακτορία
Στευακάκης Δ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Μπερσής Α., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Πιστώσεις, έγκριση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.