Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180219 184 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581112
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Ονόματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Έδρα Πειραματικής Φαρμακολογίας, επιτροπή
Χαλκιαδάκης Ι., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Πιστώσεις, έγκριση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.