Ψήφισμα: 2ο Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180223 223 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 2ο Νοεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δοντάς Σ., θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.