Συνεδρίαση: 28 Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180234 180 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Νοεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Σκουτέλλης Χρ., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Σκουτέλλης Χρ., διατριβή επί υφηγεσία, απόφαση
Προυπολογισμός, έγκριση
Έδρα Α΄ Παθολογικής Κλινικής, μετάκληση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.