Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1959

Πρακτικά uoadl:180255 176 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1959
Χρονική κάλυψη:
19590123
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Μαλτέζος Χ., παραίτηση
Ελευθερίου Δ., παραίτηση
Χρηστέας Ν., παραίτηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.