Βία και επιθετικότητα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: Μελέτη περίπτωσης σε ένα Νηπιαγωγείο της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1838161 443 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-08-29
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σολδάτου Χριστιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εύη Ζαμπέτα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βία και επιθετικότητα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: Μελέτη περίπτωσης σε ένα Νηπιαγωγείο της Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βία και επιθετικότητα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: Μελέτη περίπτωσης σε ένα Νηπιαγωγείο της Αθήνας
Περίληψη:
Η βία που λαμβάνει χώρα στην εκπαίδευση αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης κοινωνίας
στην οποία έγκειται. Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Βία και επιθετικότητα
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: Μελέτη περίπτωσης σε ένα Νηπιαγωγείο της Αθήνας»
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του
τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Ε.Κ.Π.Α.) διερευνά τη βία
ως προς τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της. Σκοπός της είναι η ανίχνευση, αναγνώριση και
καταγραφή μορφών βίας και επιθετικότητας που εμφανίζονται στο Νηπιαγωγείο.
Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει στις κοινωνικές προεκτάσεις που χαρακτηρίζουν το
φαινόμενο της βίας, εντός του σχολικού περιβάλλοντος, δηλαδή τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά των μαθητών που διαπράττουν ή/και δέχονται βία. Στο πλαίσιο αυτό
πραγματοποιήθηκε μια εμπειρική έρευνα σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο της Αττικής κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα με μεθοδολογικά
εργαλεία την επιτόπια παρατήρηση στο χώρο του Νηπιαγωγείου και τις ημιδομημένες
συνεντεύξεις σε δυο νηπιαγωγούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μορφές βίας, επιθετικότητα, Νηπιαγωγείο, κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
91

FINAL ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ PDF.pdf
848 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.