Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1972-1973 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183831 1062 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1972-1973 Α
Χρονική κάλυψη:
1972-1973

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη: 4 Σεπτεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184002
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δευτέρα: 7 Σεπτεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184003
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τρίτη: 15 Σεπτεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184005
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τέταρτη: 21 Σεπτεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184006
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη: 5 Οκτωβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184008
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτη: 12 Οκτωβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184010
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έβδομη: 19 Οκτωβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184011
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Όγδοη: 2 Νοεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184013
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Ένατη: 9 Νοεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184014
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτακτη: 24 Νοεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184015
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Ενδέκατη: 30 Νοεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184016
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Δωδέκατη: 7 Δεκεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184018
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Έκτακτη (13η): 15 Δεκεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184019
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη: 18 Ιανουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184022
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη: 1 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184023
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο