Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 9 Μαΐου 1974

Πρακτικά uoadl:184101 357 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 9 Μαΐου 1974
Χρονική κάλυψη:
19740509
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, απασχόληση στο Πανεπιστήμιο
Ανακοινώσεις
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Αγγελόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Υποψήφιος διδάκτορας Κων. Τουλούπης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Βασιλειάδης
Καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου, άδεια για μετάβαση στην αλλοδαπή το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975
Ευάγγελος Ρόζης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Ματθαίος Χαμογεωργάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Ευθύμιος Ταρναράς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Γαλανός
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.