Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1973-1974 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183835 1028 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1973-1974 Β
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 25 Απριλίου 1974

Πρακτικά uoadl:184100
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 9 Μαΐου 1974

Πρακτικά uoadl:184101
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 16 Μαΐου 1974

Πρακτικά uoadl:184102
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 30 Μαΐου 1974

Πρακτικά uoadl:184103
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 6 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184104
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 13 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184105
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 15 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184106
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Έκτακτη (19η): 27 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184107
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο