Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 16 Μαΐου 1974

Πρακτικά uoadl:184102 344 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 16 Μαΐου 1974
Χρονική κάλυψη:
19740516
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Πυρηνική Φυσική, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της θέσης
Λογισμός Πιθανοτήτων και Στατιστικής, κενή τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων
Καθηγητής Α. Μάλλιος, άδεια για μετάβαση στην αλλοδαπή για το χρονικό διάστημα 1-3-1975 έως 28-2-1976
Καθηγητής Νικ. Αποστολάτος, άδεια για μετάβαση στην αλλοδαπή για το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1974-1975
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Εντεταλμένος υφηγητής Μ. Καραγιάννης, ανανέωση εντολής διδασκαλίας για μια τριετία για τα μαθήματα Χημική Οργανολογία και Ειδικά Κεφάλαια Αναλυτικής Χημείας
Υποψήφια διδάκτορας Αικατερίνη Σέρφα Παπακώστα, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Λειβαδίτης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ψαριανός
Υποψήφια διδάκτορας Ολ. Λαϊνιώτου Βασιλειάδου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Υποψήφια διδάκτορας Αλ. Βαρβαρήγου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.