Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 13 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184105 357 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 13 Ιουνίου 1974
Χρονική κάλυψη:
19740613
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της θέσης
Έκτακτοι καθηγητές, συμμετοχή στις συνεδρίες της Σχολής σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 4542/1966
Ανακοινώσεις
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Ελληνικής καταγωγής επιστήμονας του εξωτερικού Αγγελική Αρβανιτάκη Χαλαζωνίτου, επίτιμος διδάκτορας, πρόταση ανακήρυξης από το Βιολογικό Τμήμα
Υφηγήτρια Μαρία Μωραΐτου Αποστολοπούλου, ανάθεση εντολής διδασκαλίας για τρία έτη για τα μαθήματα Γενική Ζωολογία (Β΄ έτος στο Βιολογικό, στο Γεωλογικό και στο Φυσιογνωστικό Τμήμα), και Υδροβιολογία (Δ΄ έτος στο Βιολογικό Τμήμα)
Υποψήγιος υφηγητής Θ. Πανταζής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γρηγ. Δημ. Μαράκης
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Καζιάνης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Β. Τριτάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Σβολόπουλος
Κ. Πετεινάτος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Ανδρεαδάκης
Δ. Παπαδάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κων. Μιχαήλ, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Α. Στεργίου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Π. Θεοχαρόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Σοφία Ερμείδο�� Βλαστού, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Θρασ. Κεφαλάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Σεραφείμ Παπαθωμάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.