Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 6 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184104 353 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 6 Ιουνίου 1974
Χρονική κάλυψη:
19740606
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Ηλεκτρονική Φυσική, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της κενής θέσης
Θεωρητική Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή προς πλήρωση της κενής θέσης
Εντεταλμένοι υφηγητές
Ανακοινώσεις
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Θ. Πανταζής, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γρ. Δημ. Μαράκης
Λουκάς Μαργαρίτης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Εμμ. Φραγκούλης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Ματθαίος Χαμογεωργάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.