Συνεδρίαση Έκτακτη (19η): 27 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184107 356 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (19η): 27 Ιουνίου 1974
Χρονική κάλυψη:
19740627
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φαρμακογνωσία, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της θέσης
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.