Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 15 Ιουνίου 1974

Πρακτικά uoadl:184106 367 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 15 Ιουνίου 1974
Χρονική κάλυψη:
19740615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά διπλώματα, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Επαγγελματικό Ενδεικτικό στην πληροφορικήν και επιχειρησιακή έρευνα, πρόταση από το Μαθηματικό Τμήμα για την ίδρυσή του ενδεικτικού
Διδάκτορες, αναγόρευση
Πρόγραμμα διδασκαλίας Σχολής, τροποποίηση
Μαθήματα κενών εδρών και υποχρεωτικά, εντολές διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1974-1975
Υποψήφιος υφηγητής Θ. Πανταζής, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γρηγ. Δημ. Μαράκης
Ανδρέας Παπανδρέου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Ρόζης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Δημ. Κιούσης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αινείας Γεώργιος Βασιλειάδης
Μαρία Κατζουράκη Σιγάλα, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Ευθύμιος Ταρναράς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Γαλανός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.