Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Δ. Σχινά κατά την Γ΄. Μαΐου ΑΩΛΗ, περιέχων έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστημείω κατά την παύσασαν διοικητικήν περίοδον γενομένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184623 1721 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Δ. Σχινά κατά την Γ΄. Μαΐου ΑΩΛΗ, περιέχων έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστημείω κατά την παύσασαν διοικητικήν περίοδον γενομένων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Γαλλική
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Έτος έκδοσης:
1838
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλική Τυπογραφία
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Σχινάς, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 2-15
Αριθμός σελίδων:
15

1


2


3


4


5


6


7


8


9