Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 1 Οκτωβρίου 1850 υπό του Αντιπρυτάνεως Γ. Α. Μαυροκορδάτου περί των κατά την Πρυτανείαν αυτού

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184658 554 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 1 Οκτωβρίου 1850 υπό του Αντιπρυτάνεως Γ. Α. Μαυροκορδάτου περί των κατά την Πρυτανείαν αυτού
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Έτος έκδοσης:
1850
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλική Τυπογραφία
Άλλοι συντελεστές:
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 23-24
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 18-22
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 16-17
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 4-14
Αριθμός σελίδων:
24

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13