Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 9 Σεπτεμβρίου 1851 υπό του Πρυτάνεως Μισαήλ Αποστολίδου, Αρχιμανδρίτου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184659 480 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 9 Σεπτεμβρίου 1851 υπό του Πρυτάνεως Μισαήλ Αποστολίδου, Αρχιμανδρίτου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Έτος έκδοσης:
1852
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Μισαήλ Αποστολίδης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 7-9
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 2, 11-16
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 1
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-22
Αριθμός σελίδων:
38
Σημειώσεις:
Στον ίδιο τόμο υπάρχει ο Λόγος (22 σελίδες) και ακολούθως, μια σειρά από πίνακες (16 σελίδες με ξεχωριστή αρίθμηση)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23