Λόγοι εκφωνηθέντες την 28 Σεπτεμβρίου 1852 υπό του πρώην Πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πήλληκα παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού Περικλέους Αργυροπούλου διαδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184660 343 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες την 28 Σεπτεμβρίου 1852 υπό του πρώην Πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πήλληκα παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού Περικλέους Αργυροπούλου διαδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Έτος έκδοσης:
1853
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Σπυρίδων Πήλληκας, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 29-30
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 23-28
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-22
Αριθμός σελίδων:
53

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17