Λόγοι του πρώην Πρυτάνεως κ. Π. Αργυροπούλου και του Αντιπρυτάνεως κ. Ν. Κωστή εκφωνηθέντες κατά την εορτήν της εγκαθιδρύσεως των Αρχών του Οθ. Πανεπιστημίου τω 1853 έτει

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184662 484 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι του πρώην Πρυτάνεως κ. Π. Αργυροπούλου και του Αντιπρυτάνεως κ. Ν. Κωστή εκφωνηθέντες κατά την εορτήν της εγκαθιδρύσεως των Αρχών του Οθ. Πανεπιστημίου τω 1853 έτει
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Έτος έκδοσης:
1852
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Περικλής Αργυρόπουλος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 76-80
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 38
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 27-33, 51-75
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 17-21
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 12-17
Φοιτητές, σ. 2-12
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-38
Αριθμός σελίδων:
80
Σημειώσεις:
Η χρονολογία έκδοσης που αναγράφεται στο έγγραφο είναι προφανώς λανθασμένη αφού προηγείται κατά ένα έτος της τελετής παράδοσης-παραλαβής της Πρυτανείας.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37