Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 υπό του καθηγητού και ιατρού Νικολάου Κωστή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητή της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184664 556 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 υπό του καθηγητού και ιατρού Νικολάου Κωστή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητή της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Έτος έκδοσης:
1855
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Νικόλαος Κωστής, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 20-23
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 17-19
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-12
Αριθμός σελίδων:
23

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11