Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 υπό του καθηγητού και ιατρού Νικολάου Κωστή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184666 471 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 υπό του καθηγητού και ιατρού Νικολάου Κωστή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Έτος έκδοσης:
1855
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 13-16
Αριθμός σελίδων:
23

1


2


3