Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 25 Σεπτεμβρίου 1856 υπό του πρώην Πρυτάνεως Ιωάννου Ολυμπίου κατά την εγκατάστασιν των Ακαδημαϊκών Αρχών του Σχολαστικού Έτους 1856-1857 και του Πρυτάνεως κ. Κ. Ασωπίου αναδεχομένου την Πρυτανείαν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184671 516 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 25 Σεπτεμβρίου 1856 υπό του πρώην Πρυτάνεως Ιωάννου Ολυμπίου κατά την εγκατάστασιν των Ακαδημαϊκών Αρχών του Σχολαστικού Έτους 1856-1857 και του Πρυτάνεως κ. Κ. Ασωπίου αναδεχομένου την Πρυτανείαν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Έτος έκδοσης:
1857
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Ιωάννης Ολύμπιος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 23-30
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 19-22
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-18
Αριθμός σελίδων:
30

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16