Εγκαθίδρυσις των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου. Λόγος του Πρυτάνεως Δ. Σ. Στρούμπου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού κατά την 20 Σεπτεμβρίου 1859

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184692 671 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εγκαθίδρυσις των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου. Λόγος του Πρυτάνεως Δ. Σ. Στρούμπου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού κατά την 20 Σεπτεμβρίου 1859
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Έτος έκδοσης:
1859
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Διον. Σ. Κοπιδά
Άλλοι συντελεστές:
Δημήτριος Στρούμπος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 103-160
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 36-57
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 29-30, 72-102
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 28-29, 30-31
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 25-28
Φοιτητές, σ. 5-24, 59-61, 64-71
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-64
Αριθμός σελίδων:
184

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82