Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184694 312 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Έτος έκδοσης:
1860
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο της Λακωνίας
Άλλοι συντελεστές:
Βασίλειος Οικονομίδης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 72-74
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 37-64, 68-71
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 11-18, 75-92
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 7-10
Φοιτητές, σ. 4-7, 65-67
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-19
Αριθμός σελίδων:
92

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40