Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184695 288 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Έτος έκδοσης:
1860
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο της Λακωνίας
Άλλοι συντελεστές:
Αλέξης Πάλλης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 21-36
Αριθμός σελίδων:
92

1


2


3


4


5


6


7


8


9