Λόγοι εκφωνηθέντες τη Α’. Οκτωβρίου 1861 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Πανεπιστημίου Όθωνος υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη παραδιδόντος την Πρυτανείαν και υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184696 301 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη Α’. Οκτωβρίου 1861 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Πανεπιστημίου Όθωνος υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη παραδιδόντος την Πρυτανείαν και υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Έτος έκδοσης:
1861
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Λακωνίας
Άλλοι συντελεστές:
Αλέξης Πάλλης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 36-39
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 31-34, 99-113
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 27-31
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., 21-23, 79-82
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 18-21, 34-36, 41-78, 83-95
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 13-18
Φοιτητές, σ. 5-13, 96-98
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-39
Αριθμός σελίδων:
114

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59