Λόγος και ευθύναι του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184700 322 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος και ευθύναι του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Έτος έκδοσης:
1864
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Νικήτα Γ. Πάσσαρη
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 3-60
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 81-86
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 78-81
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 72-74
Φοιτητές, σ. 67-72
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 67
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-63
Αριθμός σελίδων:
146
Σημειώσεις:
Στο τέλος του Λόγου, υπάρχει Παράρτημα για τα Δωρηθέντα βιβλία με ξεχωριστή αρίθμηση στις σελίδες του.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102