Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ’ Οκτωβρίου 1865, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού Φυσιογραφίας Ηρ. Μητσοπούλου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Μιλτιάδη Βενιζέλω, καθηγητή της Μαιευτικής και διευθυντή του Μαιευτηρίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184701 308 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ’ Οκτωβρίου 1865, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού Φυσιογραφίας Ηρ. Μητσοπούλου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Μιλτιάδη Βενιζέλω, καθηγητή της Μαιευτικής και διευθυντή του Μαιευτηρίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1864-1865
Έτος έκδοσης:
1865
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Λακωνίας
Άλλοι συντελεστές:
Ηρακλής Μητσόπουλος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 43-44
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 33-40, 133-154
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 29-33
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 22-26, 54-56, 65-67
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 18-24, 49-54, 56-64, 69-132
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 12-18
Φοιτητές, σ. 4-12, 45-49
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-44
Αριθμός σελίδων:
156

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79