Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184702 409 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1865-1866
Έτος έκδοσης:
1867
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Διονύσιου Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 75-77
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, 64-65, 72-75, 156-194
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 44-61
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 35-41, 130-134
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., 20-37, 103-129, 134-156
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 14-19
Φοιτητές, σ. 6-14, 2-39
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-77
Αριθμός σελίδων:
233
Σημειώσεις:
Στο τέλος του Λόγου, υπάρχει Παράρτημα με πίνακες φοιτητών με ξεχωριστή αρίθμηση στις σελίδες του.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119