Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΣΤ΄ Νοεμβρίου 1867, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νεών Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του τακτικού καθηγητού της Βοτανικής Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου. Παραλαβόντος την Πρυτανείαν παρά του Αντιπρυτάνεως κυρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου, εν απουσία του Πρυτάνεως Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184704 290 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΣΤ΄ Νοεμβρίου 1867, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νεών Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του τακτικού καθηγητού της Βοτανικής Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου. Παραλαβόντος την Πρυτανείαν παρά του Αντιπρυτάνεως κυρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου, εν απουσία του Πρυτάνεως Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Έτος έκδοσης:
1868
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφεία Α. Κτενά και Π. Σούτσα
Άλλοι συντελεστές:
Θεόδωρος Ορφανίδης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-77
Αριθμός σελίδων:
77

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39