Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ’. Νοεμβρίου 1868 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου καθηγητού της Βοτανικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Γεωργίω Α. Ράλλη καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184705 305 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ’. Νοεμβρίου 1868 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου καθηγητού της Βοτανικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Γεωργίω Α. Ράλλη καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Έτος έκδοσης:
1868
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Α. Κτενά και Σούτσα
Άλλοι συντελεστές:
Θεόδωρος Ορφανίδης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 90-117
Φοιτητές, σ. 81-89
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 50-54, 147-159
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 44-50, 52-60, 118-146, 160-163, 164-176
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 17-44
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 4-17
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-78
Αριθμός σελίδων:
176

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89