Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ’. Νοεμβρίου 1868 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου Γεωργίου Α. Ράλλη, παραλαβόντος την Πρυτανείαν παρά του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184706 303 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ’. Νοεμβρίου 1868 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου Γεωργίου Α. Ράλλη, παραλαβόντος την Πρυτανείαν παρά του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1868-1869
Έτος έκδοσης:
1869
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Ν. Γ. Πάσσαρη
Άλλοι συντελεστές:
Γεώργιος Ράλλης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-31
Αριθμός σελίδων:
31

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16