Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ’. Νοεμβρίου 1869 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Γεωργίου Α. Ράλλη, τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Παύλω Καλλιγά, τακτικώ καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184707 303 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ’. Νοεμβρίου 1869 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Γεωργίου Α. Ράλλη, τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Παύλω Καλλιγά, τακτικώ καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1868-1869
Έτος έκδοσης:
1869
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο τέκνων Α. Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές:
Γεώργιος Ράλλης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 66-68, 134-141
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 49-66, 68-70, 103-133, 142-5
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 30-35, 85-102
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 17-30
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 10-17
Φοιτητές, σ. 4-10, 77-84
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-73
Αριθμός σελίδων:
160

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73