Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ’. Οκτωβρίου 1870 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Παύλου Καλλιγά, τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού δικαίου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184715 329 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ’. Οκτωβρίου 1870 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Παύλου Καλλιγά, τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού δικαίου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1869-1870
Έτος έκδοσης:
1870
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο τέκνων Α. Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές:
Παύλος Καλλιγάς, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 75-99
Φοιτητές, σ. 67-74
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 43-45, 190-200
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 34-43, 101-189
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 24-34
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 21-24
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-46
Αριθμός σελίδων:
200

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95