Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ’. Οκτωβρίου 1870 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Παύλου Καλλιγά, τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184716 293 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ’. Οκτωβρίου 1870 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Παύλου Καλλιγά, τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Έτος έκδοσης:
1870
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο τέκνων Α. Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 49-63
Αριθμός σελίδων:
200

1


2


3


4


5


6


7


8