Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΠ’ Νοεμβρίου 1871 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Βουσάκη, τακτικού καθηγητού της Φυσιολογίας, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Ευθυμίω Καστόρχη, τακτικώ καθηγητή της Λατινικής Φιλολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184718 312 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΠ’ Νοεμβρίου 1871 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Βουσάκη, τακτικού καθηγητού της Φυσιολογίας, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Ευθυμίω Καστόρχη, τακτικώ καθηγητή της Λατινικής Φιλολογίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Έτος έκδοσης:
1872
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο «Εφημερίδα των Συζητήσεων»
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 220-248
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 206-219
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 95-97
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 77-95, 119-201
Φοιτητές, σ. 69-76
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-65
Αριθμός σελίδων:
248

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125