Περί της άρχηθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενεργείας αυτών προς εκπολιτισμόν τούτων. Υπό Ευθυμίου Καστόρχη

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184719 296 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περί της άρχηθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενεργείας αυτών προς εκπολιτισμόν τούτων. Υπό Ευθυμίου Καστόρχη
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Έτος έκδοσης:
1872
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Ανδρέου Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές:
Ευθύμιος Καστόρχης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 1-139
Αριθμός σελίδων:
139

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72