Τα κατά την ΛΓ’ Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Ευθυμίου Καστόρχη Πρυτάνεως

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184720 297 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα κατά την ΛΓ’ Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Ευθυμίου Καστόρχη Πρυτάνεως
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Έτος έκδοσης:
1873
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελόπουλου
Άλλοι συντελεστές:
Ευθύμιος Καστόρχης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόγραμμα Μαθημάτων, σ. 111-119
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 109-110, 172-174, 191-194, 197-200
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 90-91, 103
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 73-84, 241-293
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), 56-72, 233-241
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 30-56, 108-109, 170-172, 174-191, 194-196, 201-231
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 28-30, 104-108
Φοιτητές, σ. 8-28, 121-169, 232-233
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-99
Αριθμός σελίδων:
300

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161